"Przyjmij swoich przeciwników i błogosław swoich krytyków: Siedem duchowych zasad, które mogły przemienić twoje życie, ale tego nie zrobiły"

„Przyjmij swoich przeciwników i błogosław swoich krytyków: Siedem duchowych zasad, które mogły przemienić twoje życie, ale tego nie zrobiły”

W świecie rządzonym przez niewidzialne prawa duchowe, nasze życie jest ciągle pod wpływem, niezależnie od tego, czy uznajemy te siły, czy nie. Ta opowieść bada podróż osób, które próbowały żyć według zasady kochania tych, którzy wyrządzają im krzywdę, i błogosławienia tych, którzy źle o nich mówią. Odkryj, jak te siedem duchowych zasad, mających na celu wprowadzenie pozytywnych zmian, rozwinęło się w nieoczekiwany sposób.