Niewidoczna walka Wiktorii: Objawienie nauczycielki przedszkola

Niewidoczna walka Wiktorii: Objawienie nauczycielki przedszkola

Pracując przez wiele lat w przedszkolu, napotkałam liczne historie, które ogrzewały serce, ale i takie, które je łamały. Od dzieci z ubogich rodzin po te, które z niezwykłą odpornością przemierzają swoje wczesne lata. Jednak historia Wiktorii, cichej dziewczynki z trudnym życiem domowym, wywarła na mnie głębokie wrażenie. Ta opowieść bada złożoności prób dokonania różnicy w życiu dziecka w obliczu nieprzewidzianych okoliczności.