"Przekazaliśmy Nasz Dom Córce i Przenieśliśmy Się do Chatki: Ale Ona Wynajęła Nasz Dom"

„Przekazaliśmy Nasz Dom Córce i Przenieśliśmy Się do Chatki: Ale Ona Wynajęła Nasz Dom”

Stefan i Kora pobrali się w wieku dwudziestu trzech lat, gdy Kora była już w ciąży z ich pierwszym dzieckiem. Oboje właśnie ukończyli studia pedagogiczne. Pochodząc z ubogich rodzin, ciężko pracowali, aby zbudować wspólne życie. Kora zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego i wybrała karmienie mlekiem modyfikowanym z powodu stresu. Lata później postanowili przekazać swój dom córce, Magdalenie, i przenieść się do chatki. Jednak Magdalena miała inne plany.

"Nasz Syn Wynajął Nasz Dom Bez Pytania: Przeprowadziliśmy Się do Chatki i Teraz Mamy Problemy"

„Nasz Syn Wynajął Nasz Dom Bez Pytania: Przeprowadziliśmy Się do Chatki i Teraz Mamy Problemy”

Ja i Jan wzięliśmy ślub, gdy mieliśmy po dwadzieścia trzy lata. W tym czasie byłam już w ciąży. Właśnie skończyliśmy studia pedagogiczne. Nasze rodziny nie były zamożne, więc musieliśmy ciężko pracować, aby związać koniec z końcem. Zdecydowałam się zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wybrałam karmienie mlekiem modyfikowanym. Czy to z powodu stresu, czy czegoś innego, sprawy zaczęły się psuć.