Nieznajomy Przy Naszych Drzwiach: Noc, Która Zmieniła Wszystko

Nieznajomy Przy Naszych Drzwiach: Noc, Która Zmieniła Wszystko

Jan i ja poznaliśmy się na wydarzeniu z rekonstrukcji historycznej, łącząc się wspólną pasją do historii Powstania Styczniowego. Nasze weekendy często spędzaliśmy na obozach, rekonstruując bitwy i żyjąc jak nasi przodkowie. Pewnego wieczoru prośba nieznajomego o schronienie doprowadziła do objawień, które nieodwracalnie zmieniły bieg naszego małżeństwa. To jest historia utraconego zaufania i nieodwołalnej decyzji, która nastąpiła.