Punkt zwrotny nastąpił, gdy Dorian odkrył, że Andżelika wyjechała na luksusowe wakacje sama, argumentując, że skoro pokryła swoją część wydatków, ma prawo wydawać pozostały dochód według własnego uznania. Czując się zdradzony i wykluczony, Dorian zaczął kwestionować fundament ich partnerstwa

Punkt zwrotny nastąpił, gdy Dorian odkrył, że Andżelika wyjechała na luksusowe wakacje sama, argumentując, że skoro pokryła swoją część wydatków, ma prawo wydawać pozostały dochód według własnego uznania. Czując się zdradzony i wykluczony, Dorian zaczął kwestionować fundament ich partnerstwa

Po dwóch latach małżeństwa, Andżelika i Dorian zdecydowali się podzielić budżet rodzinny, inspirowani finansową niezależnością, którą widzieli celebrowaną w amerykańskich reality show. Wierzyli, że pomoże im to osiągnąć osobistą wolność w ramach ich małżeństwa. Początkowo układ wydawał się obiecujący, ale z czasem zaczęły pojawiać się pęknięcia. Ta historia bada złożoności zarządzania oddzielnymi finansami w małżeństwie i jak nie zawsze prowadzi to do szczęśliwej niezależności, na jaką ktoś mógłby liczyć.