"Pracowałem za granicą przez 13 lat, a teraz moje dzieci nie mogą podzielić spadku": Moje starania tylko podsyciły spory między rodzeństwem

„Pracowałem za granicą przez 13 lat, a teraz moje dzieci nie mogą podzielić spadku”: Moje starania tylko podsyciły spory między rodzeństwem

Wyjechałem do Kanady do pracy, gdy mój najstarszy syn skończył szkołę średnią. Kacper miał 18 lat, a Mateusz 15. W tamtym czasie nasze małe miasteczko oferowało niewiele możliwości. Ostatecznie każdy wydawał się zostawiać swoich małżonków i małe dzieci, aby zarobić trochę pieniędzy. Od tego czasu minęło trzynaście lat. Kacper ożenił się, a jego młoda rodzina wprowadziła się do mieszkania jego żony, ale ja dałem