Niewidoczne Poświęcenia: Opowieść dla Bezinteresownych

Niewidoczne Poświęcenia: Opowieść dla Bezinteresownych

„Czy to jest kolejka do oddawania wszystkiego?” „Tak, właśnie tutaj! Chodź za mną. Jestem numer 452, ty jesteś 453.” „O nie… Kiedy będzie nasza kolej?” „Nie martw się…” Ta historia to lektura obowiązkowa dla każdego, kto przyzwyczaił się stawiać innych na pierwszym miejscu, ukazująca często pomijane konsekwencje poświęcenia siebie.